Lang לימוד שפות » מאמרים » לימוד צרפתית באינטרנט » לימוד צרפתית לצורכי עסקים

לימוד צרפתית לצורכי עסקים

השפה הצרפתית תפתח בפניך את הגישה לכלכלה מבין הגדולות בעולם, צרפת, ותאפשר לך לעשות עסקים עם מספר מדינות צפון אפריקאיות שונות שבהן צרפתית היא שפה בין-לאומית של עסקי עילית.

אם אתה מנהל עסקים בצרפת, הידע של השפה הצרפתית הוא הכרחי. בדרך כלל, אנשי עסקים צרפתיים מדברים אנגלית ברמה בסיסית או כלל לא מדברים אנגלית. כתוצאה מכך, הם חשים הרבה יותר בנוח לעבוד עם שותף עסקי אשר הם יוכלו לפנות אליו בצרפתית.

מבוא לצרפתית

  1. גורם האופנתיות בלימוד צרפתית
  2. מדינות דוברות צרפתית
  3. דוברי צרפתית בעולם
  4. לימוד צרפתית לצורכי עסקים
  5. לימוד צרפתית לטיול
  6. שונות בשפה הצרפתית
  7. תרבות בשפה הצרפתית