Lang לימוד שפות » מאמרים » לימוד צרפתית באינטרנט » דקדוק השפה הצרפתית

דקדוק השפה הצרפתית

הדקדוק הצרפתית הוא לא ממש מסובך. הקושי העיקרי הוא המילים השונות שמופנות כלפי מגדר שונה, בשיטת הטיית הפעלים המורכבת שמשתמשים בה בכל השפות הרומאניות וידיעת הכתיב הנכון. יש כמה אי-סדירויות בכמה מן חוקי הדקדוק הצרפתיים, אבל לא יותר משיש בשפה האנגלית.

לשני כינוי השם של תואר הפועל הצרפתיים (en ו-y) אין שווי ערך בשפה האנגלית ולוקח זמן להתרגל אליהם, אלא אם כן אתה דובר איטלקית. משתמשים בהם במשפטים כמו: J'en ai un (לי (מזה) יש אחד) ו - Nous y allons demain (אנחנו (לשם) נלך מחר).

אתה צריך לשלוט לחלוטין בהתנייה, השימוש הזה בזמנים נעשה בכל השפות הרומאניות לשם ציון אפשרות או ספק. זה קל להבין את הדרך הנכונה להשתמש בזה אם אתה לומד כמה ימים ומתאמן בנושא. הטיית הפעלים הצרפתית יכולה להיות גם מסובכת אפילו בשביל הצרפתיים עצמם, במיוחד אם הם משתמשים בצורת דיקדוק לא שלמה (imparfait du subjonctif).

עקרונות השפה הצרפתית

  1. קושי בלימוד השפה הצרפתית
  2. הגייה נכונה
  3. דקדוק השפה הצרפתית
  4. אוצר מילים בצרפתית
  5. שקיפות השפה הצרפתית
  6. איות השפה הצרפתית
  7. כמה זמן צריך בשביל ללמוד צרפתית ?