Lang לימוד שפות » מאמרים » לימוד צרפתית באינטרנט » דוברי צרפתית בעולם

דוברי צרפתית בעולם

בעולם ניתן למצוא כ - 75 מיליון איש אשר דוברים צרפתית כשפת האם, ועוד כ - 55 מיליון נוספים אשר מכירים את השפה ברמות כאלה ואחרות.

מבוא לצרפתית

  1. גורם האופנתיות בלימוד צרפתית
  2. מדינות דוברות צרפתית
  3. דוברי צרפתית בעולם
  4. לימוד צרפתית לצורכי עסקים
  5. לימוד צרפתית לטיול
  6. שונות בשפה הצרפתית
  7. תרבות בשפה הצרפתית