Lang לימוד שפות » מאמרים » לימוד צרפתית באינטרנט » שקיפות השפה הצרפתית

שקיפות השפה הצרפתית

צרפתית קרובה מאוד לשפות רומאניות אחרות כמו פוגטוגזית ובעיקר איטלקית. אם אתה יודע אחת מן השפות הללו, תוכל ללמוד את השפות האחרות ב - 6 חודשים של למידה מרוכזת. כל השפות הרומאניות חולקות אוצר מילים דומה הנשאב מלטינית, ויש להן מערכת הטיית פעלים דומה. יש הרבה שינויים קוסמטים באוצר מילים ובהגייה אבל אפשר להבין את השפות הללו אחת מן השניה.

אנשים שלומדים לטינית יהנו ללמוד צרפתית שכן הדקדוק הצרפתי הרבה יותר פשוט מהדקדוק הלטיני.

עקרונות השפה הצרפתית

  1. קושי בלימוד השפה הצרפתית
  2. הגייה נכונה
  3. דקדוק השפה הצרפתית
  4. אוצר מילים בצרפתית
  5. שקיפות השפה הצרפתית
  6. איות השפה הצרפתית
  7. כמה זמן צריך בשביל ללמוד צרפתית ?