Lang לימוד שפות » מאמרים » לימוד צרפתית באינטרנט » שונות בשפה הצרפתית

שונות בשפה הצרפתית

חדשות טובות, אם אתה מדבר צרפתית אתה יכול לטייל בעולם כולו ולהיתקל רק בשינויים "קוסמטיים". הצרפתים יגידו quatre-vingt כאשר הם מתכוונים להגיד "שמונים", בעוד שהשוויצרים יגידו huitante. בדרום צרפת המבטא הוא יותר מוזיקאלי וכמה מילים מבוטאות בצורה שונה, כמו année (שנה) שמבוטאת an-née. אנשים מקוויבק ישתמשו ב - 100 מילים מיוחדת כמו piasse, boisson, demeurer, chum, blonde, אשר כיף ללמוד אותן והן לא מהוות בעיה לאחר כמה שעות של אימון.

אם אתה צריך לבחור מבטא אותו עליך ללמוד, לדוגמא כאשר אתר מתכנן טיול מחקרי, אני ממליץ לך לרכוש את המבטא הפריזאי במידה וזה אפשרי לך. אם זאת, אם אתה לומד צרפתית באפריקה, בקוויבק, שוויץ או בלגיה המבטא שלך תמיד יהיה מובחן בכל מקום שתבקר בו. אך אם אתה מדבר עם מבטא צרפתי זורם, אנשים רק יבחינו שאתה דובר צרפתית ושאתה לא מקומי.

מבוא לצרפתית

  1. גורם האופנתיות בלימוד צרפתית
  2. מדינות דוברות צרפתית
  3. דוברי צרפתית בעולם
  4. לימוד צרפתית לצורכי עסקים
  5. לימוד צרפתית לטיול
  6. שונות בשפה הצרפתית
  7. תרבות בשפה הצרפתית