Lang לימוד שפות » מאמרים » לימוד רוסית באינטרנט » גורם האופנתיות בלימוד רוסית

גורם האופנתיות בלימוד רוסית

דיבור ברוסית שוטפת יכול להיות אופנתי ביותר, במיוחד בארצות מערב אירופה. לרוסית יש מוניטין כשפה קשה מאוד והיא פעם היתה שפה מאוד חתרנית, המדוברת ע"י מהפכנים ואצילים מוגלים.

אנשים שמדברים רוסים נוטים להיות אפופים בהילה של מסתורין.

מבוא לרוסית

  1. גורם האופנתיות בלימוד רוסית
  2. מדינות דוברות רוסית
  3. דוברי רוסית בעולם
  4. לימוד רוסית לצורכי עסקים
  5. לימוד רוסית לטיול
  6. שונות בשפה הרוסית
  7. תרבות בשפה הרוסית