Lang לימוד שפות » מאמרים » לימוד רוסית באינטרנט » דוברי רוסית בעולם

דוברי רוסית בעולם

לפחות 167 מיליון איש דוברים רוסית כשפת האם שלהם, ועוד 110 מליון איש נוספים משתמשים בשפה הזאת לשם תקשורת.

מבוא לרוסית

  1. גורם האופנתיות בלימוד רוסית
  2. מדינות דוברות רוסית
  3. דוברי רוסית בעולם
  4. לימוד רוסית לצורכי עסקים
  5. לימוד רוסית לטיול
  6. שונות בשפה הרוסית
  7. תרבות בשפה הרוסית