Lang לימוד שפות » מאמרים » לימוד ספרדית באינטרנט » דוברי ספרדית בעולם

דוברי ספרדית בעולם

השפה הספרדית מדוברת ע"י 100 מיליון אנשים במקסיקו, 44 מליון אנשים בקולומביה, 41 מליון בספרד, 39 מליון בארגנטינה, ו -22 מליון בארצות הברית.

ישנם מעל ל - 300 מליון אנשים ברחבי העולם שספרדית היא שפת האם שלהם.

מבוא לספרדית

  1. גורם האופנתיות בלימוד ספרדית
  2. מדינות דוברות ספרדית
  3. דוברי ספרדית בעולם
  4. לימוד ספרדית לצורכי עסקים
  5. לימוד ספרדית לטיול
  6. שונות בשפה הספרדית
  7. תרבות בשפה הספרדית