Lang לימוד שפות » מאמרים » לימוד ספרדית באינטרנט » שקיפות השפה הספרדית

שקיפות השפה הספרדית

צריך להתסכל על תהליך הלימוד של השפה הספרדית כהשקעה לכל דבר. לא רק שתדבר בשפה היפה והנפוצה הזאת, אלא גם תרכוש הנחה מכובדת כשתבוא ללמוד שפות אחרות מן המשפחה הרומאנית.

אם בעתיד תרצה ללמוד צרפתית, פורטוגזית או איטלקית, לטינית, קאטלנית או רומנית אתה תצרך להשקיע כ - 50% עד 80% פחות זמן מלימוד ספרדית. לכל השפות הללו יש אוצר מילים דומה, עם הרבה מילים הנשאבות מלטינית ובעלות כמעט אותו דקדוק. תלמד את ההתניות בזמנים, הן חשובות מאוד ותוכל להשתמש בהן בכל אחת מן השפות הנ"ל. ההבדלים בדקדוק הם קטנים ותצטרך להתמקד בעיקר בהבדל בהגיה, בצירופי המילים ובאוצר המילים.

אם אתה לא מדבר כבר שפה רומאנית אחרת, זה ממש חובה ללמוד שפה כלשהי מהשפות הללו. ספרדית היא אחת המועמדות הבולטות כשפה רומאנית ראשונה ללמידה וזאת אודות לעובדה שאם תפסיק את הלמידה אחרי הספרדית, תישאר עם שפה מאוד שימושית. אם תתחיל עם רומנית בגלל שאתה אוהב את דראקולה, אתה עדין תרוויח מה"הנחה" של למידה שפה רומאנית אחרת חשובה יותר בהמשך הדרך, אבל בנתיים תישאר עם שפה שמדוברת במעט ארצות. גם היא מועמדת טובה בשביל שפה רומאנית ראשונה ללמידה.

עקרונות השפה הספרדית

  1. קושי בלימוד השפה הספרדית
  2. הגייה נכונה
  3. דקדוק השפה הספרדית
  4. אוצר מילים בספרדית
  5. שקיפות השפה הספרדית
  6. איות השפה הספרדית
  7. כמה זמן צריך בשביל ללמוד ספרדית ?