Lang לימוד שפות » מאמרים » לימוד ספרדית באינטרנט » אוצר מילים בספרדית

אוצר מילים בספרדית

אם אתה מדבר אנגלית ישנם הרבה מאוד מילים בספרדית שאתה כבר תכיר. בנוסף, אם אתה מדבר שפה רומאנית אחרת, רוב המילים יראו לך דומות אחרי מספר שבועות של למידה. כאשר לומדים מילה בספרדית, אתה חייב לזכור את המגדר שלה - זו חובה לדעת זאת ולכן אל תתעצל בנושא זה.

עקרונות השפה הספרדית

  1. קושי בלימוד השפה הספרדית
  2. הגייה נכונה
  3. דקדוק השפה הספרדית
  4. אוצר מילים בספרדית
  5. שקיפות השפה הספרדית
  6. איות השפה הספרדית
  7. כמה זמן צריך בשביל ללמוד ספרדית ?