Lang לימוד שפות » מאמרים » לימוד ספרדית באינטרנט » כמה זמן צריך בשביל ללמוד ספרדית ?

כמה זמן צריך בשביל ללמוד ספרדית ?

אם אתה כבר מדבר שפה רומאנית אחרת יספיקו לך 6 חודשים בהם בכל יום תלמד שעה או 200 שעות כלליותבשביל ללמוד לדבר בצורה שוטפת בספרדית. רכישת אוצר מילים נוסף ודיבור בשטף מושלם יהיה קל יותר ויותר ככל שתתקדם. ברגע שתטמיע את ההבדלים המועטים אך החשובים בין ספרדית ושאר השפות הרומאניות שאתה מדבר, השאר יהיה מאוד פשוט.

אם ספרדית זאת השפה הזרה הראשונה שאתה לומד, ושפת האם שלך היא לא שפה רומאנית כלשהי, אתה תדע את השפה בצורה סבירה לאחר כ - 300 שעות לימוד. לדעתי שעה רצינית של למידה ביום למשך שנה זה בהחלט מספיק לשם הלמידה.

עקרונות השפה הספרדית

  1. קושי בלימוד השפה הספרדית
  2. הגייה נכונה
  3. דקדוק השפה הספרדית
  4. אוצר מילים בספרדית
  5. שקיפות השפה הספרדית
  6. איות השפה הספרדית
  7. כמה זמן צריך בשביל ללמוד ספרדית ?