Lang לימוד שפות » ביקורות ספרים » אנגלית למתקדמים + DVD

אנגלית למתקדמים + DVD

אנגלית למתקדמים + DVD

קורס זה נכתב ונערך לפי מיטב המסורת שלנו בפרולוג במיוחד לצורכי דוברי השפה העברית עם שפע של הסברים בעברית לצד פירושים, תרגומים ודרכי פתרונות – לאורך כל שלבי הלימוד.

קורס זה משקף את האנגלית העכשווית המדוברת כיום בעולם – על כן הדגש בו החל מן השיעור הראשון הוא על קליטת אוצר מלים חדש ועל יכולת ניהול שיחה, לצד חיזוק היסודות התחביריים והדקדוקיים בשפה, שבלעדיהם... פשוט אי אפשר!

קורס זה נערך במיוחד לצורכי לימוד עצמי קראו את ההקדמה שבספר ועבדו לפי שיטת הלימוד המומלצת שלנו. זה כדאי - ההצלחה מובטחת!

הזמן את הספר "אנגלית למתקדמים + DVD" עוד היום, לחץ כאן בשביל להזמין את הספר עד הבית דרך אתר גטאיט.