Lang לימוד שפות » ביקורות ספרים » אנגלית בסיסית + DVD

אנגלית בסיסית + DVD

אנגלית בסיסית + DVD

קורס זה מיועד ללומדים שאינם יודעים אנגלית כלל וללומדים בעלי ידע מועט או בסיסי בשפה זו והמעוניינים לשפרו ולהרחיבו.

הקורס ערוך בצורה קלה ומובנת ומאפשר ללומד להתקדם צעד אחר צעד בחומר הנלמד ללא צורך בעזרת מורה. תוך זמן קצר יוכל הלומד להגיע להבנה של מושגים בסיסיים בשפה האנגלית ואף לנהל שיחות קצרות המתבססות ע אוצר המילים שרכש בכל חלק. הקורס מיועד לילדים ולמבוגרים כאחד.

הזמן את הספר "אנגלית בסיסית + DVD" עוד היום, לחץ כאן בשביל להזמין את הספר עד הבית דרך אתר גטאיט.