Lang לימוד שפות » ביקורות ספרים » ברליץ -אנגלית 4 חוברות + 6 קלטות

ברליץ -אנגלית 4 חוברות + 6 קלטות

ברליץ -אנגלית 4 חוברות + 6 קלטות

עכשיו אתה באמת יכול ללמוד אנגלית בעצמך! וזה קל כמו...אחד, שתיים, שלוש! בין שאתה לומד מתחיל ובין שאתה בעל ידע בסיסי בשפה ומעוניין לשפרו ולהרחיבו - קורס זה הוא בשבילך.

הקורס "אנגלית לפי שיטת ברליץ" יאפשר לך הבנה מלאה ושליטה טובה בדיבור ובכללי הכתיבה של השפה האנגלית, כבר מהשיעור הראשון.

קורס מקיף ב-3 רמות לימוד, הכולל: 3 ספרי לימוד, ספר "מדריך ללומד" עם מילון מונחים ופתרונות לתרגילים, 6 קלטות אודיו.

הזמן את הספר "ברליץ -אנגלית 4 חוברות + 6 קלטות" עוד היום, לחץ כאן בשביל להזמין את הספר עד הבית דרך אתר גטאיט.