Lang לימוד שפות » ביקורות ספרים » אנגלית בהנאה

אנגלית בהנאה

אנגלית בהנאה

הספר "אנגלית בהנאה" הוא ספר ידידותי ויעיל ללימוד עצמי, בקצב הפרטי שלך וללא עזרת מורה. הספר כולל הסברים בנושאים כמו :

1. לימוד כתיבה,קריאה ודיבור החל ביסודות השפה האנגלית(...C,B,A)
2. כולל תעתיק עברי המסייע בדיבור והגייה נכונה.
3. הבנת כללי הדקדוק והשפה האנגלית בקלות.
4. כולל תרגילים רבים מלווים בפתרונות לאימון ותרגול השפה האנגלית.
5. כולל מילון אנגלי-עברי שימושי.
6. כולל רשימת פעלים יוצאים מן הכלל.
7. כולל פרק ללימוד אנגלית לשימוש במחשב ובאינטרנט.

הזמן את הספר "אנגלית בהנאה" עוד היום, לחץ כאן בשביל להזמין את הספר עד הבית דרך אתר גטאיט.