Lang לימוד שפות » ביקורות ספרים » בין הספל לבזיך

בין הספל לבזיך

בין הספל לבזיך

כמה פעמים התלבטתם איך אומרים מילה זו או אחרת במדויק, או האם נכון לומר אמריקני או אמריקאי, שני שקלים או שני שקל, מחלף או מחלף, דלפק או דלפק, העז או העיז, פגה או פגית וכן הלאה...

1. הספר מכיל את מרבית הטעויות השגורות בשפת הציבור ואת תיקונן, וכן הסברים מפורטים.
2. הספר מיועד למי שהשפה העברית יקרה לו, ורוצה לשפר את אופן השימוש היומיומי שהוא עושה בה.
3. הספר כולל עשרה חידונים המצוגים בצורה נהירה ופשוטה. החידונים עוסקים בתיקוני הגייה, שיבושי לשון, אוצר מילים, ניבים ועוד...
4. בסוף הספר לוח מונחים לשוניים ומפתח של המילים והניבים המופיעים בו.

הזמן את הספר "בין הספל לבזיך" עוד היום, לחץ כאן בשביל להזמין את הספר עד הבית דרך אתר גטאיט.