Lang לימוד שפות » ביקורות ספרים » שפה ומשמעות

שפה ומשמעות

שפה ומשמעות

מה הקשר המופלא בין השפה, המחשבה והעולם ? מהי משמעות ? כיצד נושאות המילים משמעות ? על השאלות האלה מבקשת הסמנטיקה, מדע המשמעים, לענות.

הסמנטיקה היא ענף צעיר החוקר את הקשר שבין המילים לעולם ואת זיקתן אל המחשבה. הספר מזמין את הקורא להתוודע אל סיפור הולדתו של ענף ידע זה. הספר פונה אל חוקרים ואל קוראים משכילים ששאלת המשמעות וחקר המשמעות מרתקים אותם.

הזמן את הספר "שפה ומשמעות" עוד היום, לחץ כאן בשביל להזמין את הספר עד הבית דרך אתר גטאיט.