Lang לימוד שפות » ביקורות ספרים » שפה ושאלות על הידע

שפה ושאלות על הידע

שפה ושאלות על הידע

ספר זה מרכז בתוכו סדרת הרצאות שנתן חומסקי באוניברסיטת מרכז אמריקה אשר במנאגואה (1986), הוא הספר הנגיש ביותר לקהל הרחב שכתב חומקסי, ובו הוא מסביר את עיקרי התיאוריה הבלשנית שלו, את מקורה ואת תחומי העניין של ענף מחקרי זה. הוא תוחם את ההרצאות במסגרת של ארבע שאלות עקרוניות: מה אנו עושים כשאנו מדברים ומבינים שפה? כיצד נרכש הידע הלשוני? כיצד אנחנו משתמשים בידע זה? מהם המנגנונים הפיזיים המעורבים בייצוג, ברכישה ובשימוש בידע זה?

רוב הדיון בספר נסב על תפיסתו של חומסקי את הטבע הבסיסי של האדם, הייחוד של המין האנושי המתבטא ביכולת להפיק שפה עשירה, בהירה ומורכבת על בסיס נתונים דלים, וזו הנקודה שבה רעיונותיו של חומסקי ביחס לשפה משיקים לרעיונותיו הפוליטיים.

הזמן את הספר "שפה ושאלות על הידע" עוד היום, לחץ כאן בשביל להזמין את הספר עד הבית דרך אתר גטאיט.