Lang לימוד שפות » ביקורות ספרים » שפה אחת ודברים אחדים

שפה אחת ודברים אחדים

שפה אחת ודברים אחדים

ערבי סיפורים היו חלק מן ההווי התרבותי של המשפחות יוצאות דרום אזבייג`אן, או כפי שהן מכונות בפינו "עדת התרגום".

העלילות המתרחשות בסיפורים מרתקות ומושכות את הלב. אהבה ושנאה, נאמנות ובגידה, קנאה ושמחה רצופות ושזורות אלו באלו. מאבקים ומלחמות מסתיימים בניצחון "הטובים"; משאלות לבם של האוהבים מתמלאות; ההצלחה, המושגת לעתים אחרי תלאות הכרוכות לא אחת בייסורים, היא פיצוי לכאב ולדמעות של הגיבורים ושל המאזינים.

הזמן את הספר "שפה אחת ודברים אחדים" עוד היום, לחץ כאן בשביל להזמין את הספר עד הבית דרך אתר גטאיט.