Lang לימוד שפות » ביקורות ספרים » חדוות הלשון

חדוות הלשון

חדוות הלשון

העברית אינה נחה, בשנות האלפיים ממשיך הנחשול הגואה של האנגלית להסתר עליה.

השימוש הנרחב באינטרנט והשיח האלקטרוני מבססים את השפעתם על העברית הישראלית. לצד המגמה הזו התפתחה לאורך העימות המתמשך עם הפלשתינים שפה בטחונית מדינית חדשה.

ספר זה עוסק בתופעות אלו ורבות אחרות בדרכו המיוחדת של רוביק רוזנטל, המשלב תיעוד שוטף של השפה, דוגמאות מפתיעות ותבנות.

הזמן את הספר "חדוות הלשון" עוד היום, לחץ כאן בשביל להזמין את הספר עד הבית דרך אתר גטאיט.