Lang לימוד שפות » ביקורות ספרים » מילון הסלנג המקיף

מילון הסלנג המקיף

מילון הסלנג המקיף

מילון הסלנג המקיף בא למלא חלל במדף המילונים של כל ישראלי: אוצר עדכני ונרחב של העברית המדוברת והסלנג.

כ-10,000מילים וביטויים המשקפים פסיפס צבעוני של הלשון הישראלית החיה: מאות ביטויי שבח מופלג, עימות וגנאי, ברכות וקללות, מגוון מאלף של כינויי גברים ונשים, תמונה מקיפה של הסלנג הצבאי, סלנג הפשע וסלנג הסמים, הסלנג המיוחד של החברה הדתית לפלגיה, שלל מילים בתחום מזון, בגדים,יחסי נשים וגברים, סלנג התקשורת והבידור ועוד.

מילון הסלנג המקיף נערך בייעוץ ובפיקוח של בלשנים בכירים ומומחים לשפות ולתחומים השונים.

הזמן את הספר "מילון הסלנג המקיף" עוד היום, לחץ כאן בשביל להזמין את הספר עד הבית דרך אתר גטאיט.