Lang לימוד שפות » ביקורות ספרים » איטלקית בהנאה

איטלקית בהנאה

איטלקית בהנאה

הספר "איטלקית בהנאה" מאפשר ללומד ללמוד את השפה האיטלקית באופן עצמאי ללא כל ידע מוקדם.

שיטת הלימוד החדשנית והיעילה המוגשת בספר, מאפשרת קליטת השפה במהירות ובקלות רבה. התעתיק העברי של הצלילים, נטייה נכונה בקריאת מילים, משפטים וביטויים שימושיים באיטלקית, מתווים דרך וגישה סלולה אל רזי השפה. הלומד יכול לרכוש מושגי דקדוק עיקריים ואוצר מילים עשיר לשיחה, לקריאה ולהבנת קטעים שלמים בשפה האיטלקית.

הזמן את הספר "איטלקית בהנאה" עוד היום, לחץ כאן בשביל להזמין את הספר עד הבית דרך אתר גטאיט.