Lang לימוד שפות » ביקורות ספרים » אנגלית למתקדמים + DVD

ספרדית למתקדמים + DVD

ספרדית למתקדמים + DVD

קורס מתקדם זה נכתב ונערך לפי מיטב המסורת שלנו בפרולוג במיוחד לצורכי דוברי השפה העברית עם שפע של הסברים בעברית לצד פירושים, תרגומים ודרכי פתרונות – לאורך כל שלבי הלימוד.

קורס מתקדם זה משקף את הספרדית העכשווית המדוברת כיום בעולם – על כן הדגש בו החל מן השיעור הראשון הוא על קליטת אוצר מלים חדש ועל יכולת ניהול שיחה, לצד חיזוק היסודות התחביריים והדקדוקיים בשפה, שבלעדיהם... פשוט אי אפשר!

קורס מתקדם זה מלווה בשני תקליטורי DVD עם יותר מ-3 שעות של חומר מוקלט מתקדם (!). התרגול המתקדם משולב בספר הלימוד תוך האזנה לחומר המוקלט מעניקים ללימוד העצמי מסגרת עבודה מסודרת והרגשה שאתם לא לבד, וכי יש מי שמקשיב לכם...

הזמן את הספר "ספרדית למתקדמים + DVD" עוד היום, לחץ כאן בשביל להזמין את הספר עד הבית דרך אתר גטאיט.