Lang לימוד שפות » ביקורות ספרים » ספרדית ללימוד עצמי + קלטות

ספרדית ללימוד עצמי + קלטות

ספרדית ללימוד עצמי + קלטות

קורס זה מיועד לכל מי שמעוניין ללמוד ספרדית בסיסית ולהיות בעל יכולת הבנה, דיבור, קריאה וכתיבה בשפה זו.

הקורס מיועד הן למתחילים, שזו להם ההתנסות הראשונה בשפה הספרדית, והן לבעלי ידע בסיסי בשפה המעוניינים לשפרו להרחיבו. בתוך זמן קצר, וללא עזרת מורה, יבחין הלומד כי ברשותו אוצר מלים נרחב, והוא שולט בכללי התחביר והדקדוק היסודיים בשפה הספרדית, מהם יוכל להבין ולנהל שיחה.

הזמן את הספר "ספרדית ללימוד עצמי + קלטות" עוד היום, לחץ כאן בשביל להזמין את הספר עד הבית דרך אתר גטאיט.