Lang לימוד שפות » FAQ שאלות נפוצות בעת לימוד שפות, תרגום ותרגול שפה

שאלות נפוצות בעת לימוד שפות, תרגום ותרגול שפה

 

תרגול ותחזוק השפה

  • האם אני אזכור את השפה הזרה שלמדת ?
  • איך אני יכול לתרגל שפות מבלי לגור במדינה בה התושבים מדברים אותה ?
  • איפה אני יכול לשמוע את השפה שלמדתי ?
  • כיצד ספרים יכולים לעזור לי בתרגול שפה זרה ?
  • איפה אני יכול לקנות עיתונים ומגזינים בשפות זרות ?

כללי יסוד בסיסיים

בעיות בעת לימוד שפה זרה חדשה