Lang לימוד שפות » שאלות נפוצות » בבית ספר לא הייתי טוב באנגלית או צרפתית, אז איך אני אלמד אותן לבד ?

בבית ספר לא הייתי טוב באנגלית או צרפתית, אז איך אני אלמד אותן לבד ?

אז מה ?!, גם אני לא הייתי טוב ואני יודע היום הרבה יותר ממה שידעתי אז. רוב בתי הספר מלמדים אותך חוקי דקדוק בסיסיים, גורמים לך לזכור בע"פ רשימות אינסופיות של מילים לא שימושיות בעליל ואז מלמדים אותך ספרות עתיקה.

חסרון נוסף שבטוח נתקלת בו הוא למידה בקבוצת לימוד גדולה, בה ישנם פערים גדולים בידיעת השפה בין חברי הקבוצה. על החסרון הזה אפשר להתגבר כאשר אתה לומד את שפת האם שלך, אך כאשר אתה לומד שפה זרה שיטת לימוד זו בוודאות לא תורמת לך.