Lang לימוד שפות » שאלות נפוצות » אנשים אומרים לי שזה פשוט בלתי אפשרי ללמוד שפה זרה לבד, האם זה נכון ?

אנשים אומרים לי שזה פשוט בלתי אפשרי ללמוד שפה זרה לבד, האם זה נכון ?

אישית, אני ממליץ לך לבדוק ולקבל חוות מדעת רק מאנשים אשר ניסו בעבר ללמוד שפה זרה וסיימו בהצלחה או בכשלון. כעת, שיש לך פאנל מומחים ברר עימם איזה שפה הם ניסו ללמוד ?, האם היו לשפה זו חומרי עזר כמו ספרים, קלטות, תוכנות תרגום ותרגול באינטרנט ? כמה זמן הם ניסו ללמוד את השפה ? כמה נמרצים, בעלי מוטיבציה ועקביים הם היו ?. אני מניח שרוב התשובות שתקבל יצביעו על כך שרוב "המומחים" היו פשוט עצלנים, חסרי מוטיבציה ויכולת.

לימוד עצמי של שפה זרה הוא די יוצא דופן. אבל, זה לא אומר שזה קשה או בלתי אפשרי. רוב האנשים לא אוהבים יוצאים מן הכלל, לרוב בגלל שהם פוחדים להתמודד לבדם מול אותם אתגרים. מאוד סביר להניח שלא תקבל הרבה עידודים וחיזוקים מהסביבה הקרובה לך, היה עקבי ואל תקשיב להם. בסופו של דבר, תוכל להוכיח את טעותם.