Lang לימוד שפות » שאלות נפוצות » האם חשוב לדבר את השפה במבטא והיגוי נכון ?

האם חשוב לדבר את השפה במבטא והיגוי נכון ?

ראשית כל, עליך להיות מובן ולשם כך אתה חייב לרכוש בהיגוי מינימלי כלשהו. מסיבה כלשהי, רוב האנשים מחליטים להפסיק ברגע שהם הגיעו לרמה מינימלית זו וכתוצאה מכך הם ממשיכים לדבר במבטא כבד מאוד.

עליך לשאוף תמיד לדבר את השפה במבטא והיגוי מושלם ( במיוחד כאשר מדובר בהטעמה של המילים ). כמובן, שמבטא והיגוי מושלם אינו קל להשגה, אך זה בהחלט אפשרי על ידי דיבור ממושך ולמידה עקבית של השפה.