Lang לימוד שפות » שאלות נפוצות » אני מבין את השפה בצורה מושלמת, אבל מתקשה בדיבור שלה. מה אני יכול לעשות ?

אני מבין את השפה בצורה מושלמת, אבל מתקשה בדיבור שלה. מה אני יכול לעשות ?

אם אתה מתרגל את השפה בצורה פאסיבית על ידי קריאה או האזנה לתוכניות רדיו, אתה לא תוכל לשכלל את היכולת שלך בדיבור השפה.

על מנת לדבר שפה זרה בצורה שוטפת, עליך לדבר אותה. אתה יכול לעשות זאת על ידי שימוש בקלטות הדורשות ממך "לענות להן", ליצור קשרים עם אנשים דוברי השפה ( מרכזי תרבות, שגרירויות וכדומה ) או אפילו לשקול מעבר לארץ בה השפה שלמדת מוגדרת כשפה רשמית.