Lang לימוד שפות » שאלות נפוצות » אני לא מבין מה אנשים אומרים כאשר הם מדברים מהר, מה אפשר לעשות ?

אני לא מבין מה אנשים אומרים כאשר הם מדברים מהר, מה אפשר לעשות ?

האמת שזו בעיה קשה, אשר הפתרון שלה יקח לך קצת זמן. אתה יכול להתאמץ להקשיב עד כמה שניתן, אם זה אפשרי בקש מהאדם איתו אתה משוחח להאט מעט את קצב הדיבור.