Lang לימוד שפות » שאלות נפוצות » מהי הדרך הטובה ביותר ללמוד את אוצר מילים של שפה זרה ?

מהי הדרך הטובה ביותר ללמוד את אוצר מילים של שפה זרה ?

על מנת לרכוש אוצר מילים בסיסי בשפה זרה כלשהי, מומלץ לעבור על רשימות מילים נפוצות מתוך ספרים מתמחים או ספרי לימוד סטנדרטיים. על מנת לשנן אותן, מומלץ להכין כרטיסיות לימוד ולעבור עליהן מידי פעם.

על מנת לרכוש אוצר מילים מתקדם בשפה זרה כלשהי, ההמלצה שלי היא להכין כרטיסיה לכל מילה חדשה שאני נתקל בה במהלך הקריאה. שיטה זו מצויינת ללימוד שפות אשר מקורן באותה משפחה.